desempregados

xestión e creación de microempresas (ADGD0210)
Formación adecuada para emprendedores, empregados de xestorías e asesorías, traballadores da área de administración de PEMES...A Xunta permite a selección directa do persoal sempre que cumpra cos requisitos de acceso, titulación e situación de desemprego.

Formulario curso

Atención sociosanitaria a persoas no seu domicilio (SSCS0110)
Orientado ao traballo como xerocultor ou coidador de persoas maiores en Concellos ou empresas do sector. A Xunta permite a selección directa do persoal sempre que cumpra cos requisitos de acceso, titulación e situación de desemprego.

Formulario cursotraballadores

Trámites online coa Administración (ADGD267PO)
Acción formativa totalmente gratuíta dirixida preferentemente a autónomos
que desexen aprender a relacionarse directamente coa administración, sen
a necesidade de ter que recorrer constantemente a profesionais e xestorías.
Entre outros contidos, trataranse temas de manexo de certificados dixitais, presentación de declaracións tributarias, contratación e licitacións públicas.
O curso ten 25 horas de duración e impartirase de forma presencial nas instalacións de acerta formación, en horario aínda por determinar durante o mes de outubro
de 2020. Recoméndase a utilización do propio ordenador portátil do alumno, aínda que contamos con alternativas de non ser posible.

Particulares

Apoio á formación regrada. Si estás interesada/o neste tipo de formación o mellor
é que visites as nosas instalacións e coñezas de primeira man as posibilidades tanto no relativo á metodoloxía que empregamos coma no que se refire aos horarios
e prezos.


informatica

clic email

acerta formación, fundada en 2011, é unha empresa dedicada á prestación de servizos no campo da formación

facebook