traballadores e desempregados

Trámites online coa Administración (ADGD267PO)
Acción formativa totalmente gratuíta dirixida preferentemente a autónomos
que desexen aprender a relacionarse directamente coa administración, sen
a necesidade de ter que recorrer constantemente a profesionais e xestorías.
Entre outros contidos, trataranse temas de manexo de certificados dixitais, presentación de declaracións tributarias, contratación e licitacións públicas.
O curso ten 25 horas de duración e impartirase de forma presencial nas instalacións de acerta formación, en horario aínda por determinar durante o mes de outubro
de 2020. Recoméndase a utilización do propio ordenador portátil do alumno, aínda que contamos con alternativas de non ser posible.

Formulario curso

Manipulador de alimentos (FCOM01)
Poden participar traballadores por conta allea do sector do comercio, autónomos
e tamén persoas desempregadas (un máximo do 40%)

Formulario curso

Sociosanitarios (SSCS0108-SSC0208)
Para o curso de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ou ambas.
A Xunta permite a selección directa do persoal sempre que cumpra cos requisitos de acceso, titulación e situación de desemprego.

Formulario curso

Particulares

Apoio á formación regrada. Si estás interesada/o neste tipo de formación o mellor
é que visites as nosas instalacións e coñezas de primeira man as posibilidades tanto no relativo á metodoloxía que empregamos coma no que se refire aos horarios
e prezos.


informatica

clic email

acerta formación, fundada en 2011, é unha empresa dedicada á prestación de servizos no campo da formación

facebook