acerta formación

acerta formación, fundada en 2011, é unha empresa dedicada á prestación
de servizos no campo da formación que ten como finalidade principal contribuír
á cualificación das persoas a través da organización, programación e realización
de diversos cursos que lles permitan desenvolverse e/ou reciclarse persoal
e profesionalmente. Estamos especializados en formación para institucións, empresas e particulares. En canto ao sector público, somos un centro acreditado
e rexistrado no Rexistro de Centros de formación dá Xunta de Galicia, con número de censo 15 H03563 e estamos acreditados para a impartición de diversos cursos de tres familias profesionais: administración e xestión, servizos socioculturais
e á comunidade, e formación complementaria. Estamos habilitados como entidade organizadora para impartir cursos da Fundación Estatal para formación no emprego
( FUNDAE) con nº de expediente B156040AE. Xestionamos a formación bonificada de diversas empresas da comarca, entre elas XEAL,o maior centro produtivo
da Costa da Morte. acerta, presta servizos tanto nas súas propias instalacións
(un baixo de 280 m2) como nas dos seus clientes, cando estes sexan empresas.
O noso perfil é o dunha empresa dedicada a favorecer e mellorar as competencias profesionais das persoas traballadoras en activo e daquelas que queren acceder
ao mercado de traballo. Un dos sectores produtivos principais da Costa da Morte
é o turismo, e consecuentemente a hostalería. Nos últimos anos desenvolvemos diversos plans formativos destinados a este sector, para clientes como Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) A nivel particular nosa carteira de servizos inclúe: apoio á formación regrada, novas tecnoloxías e Idiomas: inglés e francés.
Deste xeito acerta formación pretende cubrir o existente baleiro en materia de formación para o emprego nas comarcas de Fisterra, Soneira e Muros, onde hai unha apreciable escaseza de centros homologados para impartir a formación para ou emprego.

clic email

acerta formación, fundada en 2011, é unha empresa dedicada á prestación
de servizos no campo da formación

facebook